Dnešní datum: 21. 03. 2019
RohNaše hory


RohHlavní menu


RohKřesťanské vánoce


RohVyhledávání


RohKalendář


RohInformace


RohZa jakých podmínek křtít - pro KT

téma Vydáno dne 15. 01. 2008 (7387 přečtení)

Jedna z otázek, na které odpovídal otec Marian pro Katolický týdeník, se týkala podmínek křtu dítěte. Možná vás bude také zajímat, co je ke křtu nejdůležitější (kromě dítěte).

Moje dcera je neprovdaná matka a chce nechat svoje dítě pokřtít, ona je pokřtěná také. Naprosto nás všechny zaskočila situace, do které se dcera dostala - bylo jí řečeno, že nemanželské dítě pan farář nepokřtí. Jsem si vědoma toho, že správné je, aby se dítě narodilo v manželství, ale i mimo manželství se vždy rodily děti, které to měly v životě těžší, pohlíželo se na ně jinak, byla jsem přesvědčena, že v případě křtu by se to snad stát nemělo. Věřím, že řešení najdeme, prosím jen o vysvětlení, jak se na tento problém pohlíží.

J. Š. královéhradecká diecéze

Křest je úžasná věc ? velká milost pro každého, velký Boží dar. Dar by ale měl být s vděčností přijatý a využitý. Když přijímá křest dospělý, tak se musí sám zajímat o víru, toužit po stálém přátelství s Bohem a snažit se žít křesťanským způsobem života podle Boží vůle. Malé dítě ještě nedokáže v mnoha věcech posoudit, co je pro něho dobré a tak za něj rozhodují rodiče. Snaží se ho co nejlépe vychovat a v nejrůznějších oblastech pro něj pořídit to nejlepší. Souhlasím s těmi rodiči, kteří chtějí, aby jejich dítě bylo brzy pokřtěno a tak získalo odpuštění dědičného hříchu a dar Božího přátelství. Dítě ještě neví, oč se jedná, ví to ale rodiče, kteří se také zaručují, že tento dar bude přijat a využit.

Křtít má kněz. On jako udělovatel svátostí má zodpovědnost za to, že svátosti poskytne tam, kde je upřímná touha a snaha z nich žít. Slovy církevních předpisů: ?Posvátní služebníci nesmějí odmítnout svátosti těm, kdo o ně vhodně žádají, jsou řádně připraveni a právo jim nezakazuje jejich přijetí.? (Kán. 843 CIC) A dále je pak připomenutí, že kněží musí dbát, aby ti co žádají o svátosti, byli řádně připraveni. A další předpis: ?Aby dítě bylo dovoleně pokřtěno, je třeba:
- souhlas rodičů nebo alespoň jednoho z nich nebo těch, kdo jsou zákonně na jejich místě;
- opodstatněná naděje, že dítě bude vychováno v katolickém náboženství; jestliže tato zcela chybí, odloží se křest podle předpisů partikulárního práva a důvod se oznámí rodičům.? (Kán. 868 § 1).

A k tomu bych ještě třeba mohl dodat slova Písma sv., kde slyšíme samotného Ježíše: ?Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.? (Mt 7,6)
Tyto citace nechci hned konkrétně pasovat na Váš případ, uvádím je jen jako obecně platné a pro pochopení postoje pana faráře. Křest, který má poskytnout, je něco, čeho si velmi váží, je to svatá věc. A chce, aby byl svatou věcí i pro příjemce. Při křtu dítěte potřebuje souhlas aspoň jednoho z rodičů. Ve Vašem případě ho má. Potom ale musí mít také opodstatněnou naději, že bude dítě katolicky vychováváno. A tady k tomu nejsou žádné přesné instrukce a mohou být různé postoje. Ideální je, aby dítě vyrůstalo ve fungující rodině, žijící podle katolických zásad. Když to není, je to velká škoda. Měl by ale být alespoň jeden z rodičů opravdu upřímně věřící. Případně další zárukou může být kvalitní kmotr, který ale musí mít reálnou šanci být dítěti v dalším životě nablízku a mít vliv na jeho poznání Boha.

Závěrem bych to shrnul: Také dítě svobodné matky může být pokřtěno. Dítě to nemůže ovlivnit, jak přišlo na svět. A jestli matka udělala chybu? ? Kdo z nás nedělá chyby a hříchy. A nedají se všechny jednoduše napravit a odstranit. Měla by ona matka ale přesvědčit pana faráře, že chce opravdu upřímně a pravdivě předat svému dítěti víru, kterou sama má a snaží se žít. A bude dobré, když si najde i kvalitního věřícího kmotra. A věřím, že se s panem farářem domluví. Sám za sebe mohu říci, že jsem už takové děti křtil a měl při tom onu odůvodněnou naději, že to bude požehnáním pro dítě i jeho příbuzné.
( Celá informace | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS systému. Created by Petroff © 2005.