Dnešní datum: 21. 03. 2019
RohNaše hory


RohHlavní menu


RohKřesťanské vánoce


RohVyhledávání


RohKalendář


RohInformace


RohVelikonoce - čas našeho znovuzrození

téma Vydáno dne 04. 04. 2007 (2479 přečtení)

Je tu Svatý týden - naše největší svátky, oslava a připomínka největší události pro celé lidstvo. Prožijme tyto dny s otevřeným srdcem a vnímavou duší.

Velikonoce ? čas našeho znovuzrození

Krásný je čas, když člověk očekává uzdravení z nemoci nebo nějakého postižení. Je to čas důvěrného očekávání velké události. Když jednou v noci přišel Nikodém, člen velerady, tajně za Pánem Ježíšem, uslyšel slovo, kterému zpočátku nerozuměl: ?Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.?

Postní doba spěje k vrcholu a my stojíme na prahu nejkrásnějších dnů v roce ? Svatého týdne, kdy znovu prožijeme pod vlivem Božího Slova, bohatství nádherné liturgie a osobní modlitby v tichu ty nejdůležitější události, které se pro nás staly, kdy se projevil náš nebeský Otec jako velkorysý Dárce lásky a smíření. Jsou to dny, na které jsme se celou postní dobu připravovali, každý osobním způsobem se měl možnost více přiblížit k Pánu Bohu. Postní doba byla dobou očekávání vnitřního uzdravení z hříchů a jejich následků. Byl to proces, který, pokud jsme ho prožívali důsledně, určitě nás přivedl k tomu nejpodstatnějšímu: ke znovuzrození. A to již není naše zásluha, to jsme dostali jako nezasloužený dar od našeho Pána, darovaný ve velikém utrpení a bolesti. Velká láska prožívá i velké utrpení. Náš Pán nás miloval tou největší láskou a proto se pro nás neváhal obětovat do krajnosti, nechat se rozdrtit, byl nejpohrdanější z lidí, trpěl za nás. /Iz 53:1-9/ To všechno podstoupil za každého z nás osobně, nemusel, ale chtěl, protože nás měl a má rád.

Když večeřel naposled s apoštoly velikonočního beránka, umyl jim nohy s přáním, aby si i oni vzájemně umývali nohy./Jn 13:1-15/ Tak to chtěl náš Pán, abychom si vzájemně sloužili a milovali se navzájem. /Jn 13:34-35/ Zanechal nám nejvzácnější poklad ? své Tělo a Krev, abychom žili z Něho /Jn 6:32-56/ a ve Večeřadle se to stalo skutečností. /Lk 22:19-20/ Zanechal nám své Tělo a Krev, abychom jedli a pili z Něho a tak měli účast na životě věčném. Abychom skrze toto sv. přijímání byly uzdravováni a posilováni. Nejkrásnější dar nám zanechal náš Pán. To všechno se stalo skutečností za několik hodin, když ho odsoudili na smrt kříže, jako největšího zločince lidských dějin. /Iz 53:3-9/ I my máme podíl na tomto díle, protože i našimi hříchy byl obtížen. Aby nad námi hřích neměl vládu, proto to všechno Pán vzal na sebe. Abychom již nebyly otroky, ale lidé svobodní. /Ef 2:1-10/ Velký pátek je dnem zvláštního ticha, ticha vděčnosti za vykoupení.

Když jsem byl malý kluk, maminka nedovolila, aby u nás na Velký pátek bylo puštěno rádio /televizi jsme neměli/. Byl to den zvláštního ticha a mlčení. A má jím zůstat, protože v tichu mluví Pán k duši člověka a jen v tichu je člověk schopen slyšet jeho tichý hlas lásky.

Prožívejme v tichu a mlčení chvíle od Večeřadla, přes Olivovou horu, až ke Hrobu Páně.

V tomto posvátném mlčení a uvažování očekávejme tu Svatou Noc Paschální, nejsvětější Noc celého roku ? Velikou noc - vysvobození a znovuzrození. Budeme stát před plápolajícím ohněm, který rozežene temnotu noci. Je to nádherný symbol toho, jak vzkříšený Pán rozehnal temnotu zla a přemohl Zlého. Budeme poslouchat nádherný chvalozpěv Exultet o vzkříšeném Pánu. Budeme v této Svaté Noci poslouchat Slovo Boží a sledovat, jak náš dobrý Otec toto dílo lásky připravoval. A pak se uprostřed této Veliké Noci rozezvučí zvony všech chrámů světa k oslavě Pánova vzkříšení a my přejdeme ke křestnímu prameni, kde budou znovuzrozeni ti, kteří se připravovali na křest a my si toto znovuzrození obnovíme obnovou křestní smlouvy. Na to jsme se čtyřicet dní připravovali. A pak budeme slavit společně Velikonoční Hostinu Beránkovou, jako předobraz té, která nás čeká ve věčnosti, spolu s těmi, kteří nás předešli a jsou již u Pána. Je to noc bdění, noc Pánova přechodu ? Paschy. Úžasná noc, která jako den se rozjasní, především v naší duši, v našem srdci. A my budeme znovuzrozeni a šťastni.

Protože každý, kdo se narodil znovu, je nové stvoření, staré pominulo a nastalo nové. /Řim 6:1-10/ Pán Ježíš Kristus opravdu vstal z mrtvých, žije s námi a žije v nás. Hřích nemá již nad námi vládu. /Řim 6:14/

Alleluja!

P.Tadeáš Juraj Dubec, O.Praem.( Celá informace | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS systému. Created by Petroff © 2005.