Dnešní datum: 25. 06. 2019
RohNaše hory


RohHlavní menu


RohNoc kostelů


RohVyhledávání


RohKalendář


RohInformace


RohSetkání v Kolíně - dobrovolníci

téma Vydáno dne 15. 09. 2005 (3277 přečtení)

Stále vzpomínáme na velké setkání mládeže v Kolíně z uplynulých dnů. Zvláště vzpomínají jistě ti, kteří se zúčastnili. Z naší farnosti byli prostí účastníci i dobrovolní pomocníci. Jak ty dny prožili oni?

XX. světové dny mládeže
v Kolíně nad Rýnem
              (16.-21.8.2005)

tentokrát z pohledu dobrovolníka

V polovině srpna 2005 se v německém Kolíně nad Rýnem uskutečnilo už dvacáté celosvětové setkání mládeže. Každé dva až tři roky se setkávají mladí lidé ze všech kontinentů a různých zemí i národů, aby společně modlitbou i zpěvy chválili Boha, posilovali se ve víře, komunikovali, hledali odpovědi na své otázky a kladli si otázky nové, diskutovali, vyměňovali si své zkušenosti, atd. atp. Poprvé v životě jsem se rozhodla zúčastnit se této velké akce také a to rovnou jako dobrovolník. Během více než týdenního pobytu v Kolíně se na mě doslova valila taková spousta nových zážitků, událostí a lidí, že to mozkové závity ani nestačily zpracovávat, a když jsem pak přijela konečně domů ? buch! ? dostala jsem úkol napsat o setkání článek. Protože souvislý a smysluplný článek je nad mé síly, nabízím pro zájemce spíše jen několik osobních postřehů a dojmů.

Proč jsem se setkání zúčastnila? 1. Jsem mladá, je to tedy akce pro mne. 2. Chtěla jsem osobně zažít setkání se svatým otcem ? on je pozemská hlava církve a já jsem její součástí. 3. Chtěla jsem část prázdnin strávit také duchovním programem. 4. Chtěla jsem jet do Německa a promrskat si místní jazyk. 5. Chtěla jsem ušetřit peníze, nebojím se práce a ráda jsem užitečná, proto jsem zvolila formu volontariátu.

Dobrovolník. Dobrovolníky na SDM tvořila megaskupina lidí z celého světa v červených tričkách a bundách, která se z vlastní iniciativy organizačně podílela na průběhu akce. Téměř třicet tisíc dobrovolníků po celý týden zajišťovalo ubytování, stravu, transport, komunikaci, pomoc a servis pro statisíce poutníků (poslední den setkání překročil počet účastníků hranici jednoho miliónu). Celé toto velké dílo, jehož živou součástí jsem mohla být, pro mě představovalo a přibližovalo obraz celého světa a církve, ve které je každý z nás tím sice malým, ale potřebným údem těla pracujícím na spáse světa. Každý z dobrovolníků mi připomínal chlapce z evangelia, který pro pětitisícový zástup podal Ježíši své ryby a chleby. Bylo to tak málo, a přece se z toho všichni nasytili, dokonce ještě zbylo. Je pro mě velkou zkušeností, že každý z nás může a má přispět tou svou troškou (svou hřivnou) k podílu ostatních, že by bylo chybou připadat si příliš maličký a tudíž nedůležitý a nepotřebný. Připomíná mi to taky jednu písničku Voskovce a Wericha ? ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc?

Program a hudba. Program celého setkání byl přebohatý a přepestrý, nikdo určitě nemohl stihnout všechny akce, které ho zaujaly. Nabízely se koncerty, muzikály a zpěvy, přednášky a katecheze, debatní a diskusní kroužky, modlitební skupiny, rozjímání, ? My dobrovolníci jsme bohužel neměli na tyto programy moc času, takže můžu jen říct, že jeden koncert královohradecké Veky a jedna katecheze o manželství se mi líbily. Zajímavé pro mě ale bylo, že hudební nabídka mnohonásobně převyšovala nabídku duchovních aktivit. Možná proto, že v hudbě nehraje znalost cizích jazyků takovou roli jako při přednáškách. Ostatně to je krásný rys hudby, díky kterému byla velikým jednotícím prvkem všech jednotlivých setkání ? ať už v malých modlitebních skupinkách nebo při sobotní vigilii a nedělní bohoslužbě s papežem. Krásné bylo, že lidé, kteří byli z protilehlých kontinentů, se dovedli pomocí písní a hudby sblížit a porozumět si. Především při zpěvech z Taizé se lidé z celého světa cítili jako doma.

Přišli jsme se Mu poklonit. Celým setkáním se prolínalo jeho základní motto: ?Přišli jsme se Mu poklonit? a také úryvek evangelia, do kterého toto heslo patří. Přišli jsme se Mu poklonit ? mladí lidé z celého světa přišli, aby se jako tři králové před dvěma tisíci lety klaněli Kristu, který přišel na svět jako malé dítě a dnes je tu s námi přítomen viditelně pod způsobou chleba v eucharistii. Přišli jsme se mu společně klanět, jeho chválit, jemu děkovat, přinesli jsme mu své dary ? svůj čas, svou svobodu, své životy. Přišli jsme, abychom to dělali, ale protože je to opravdu ideál hodný svatých, tak jsme přišli, abychom se o ono klanění snažili, abychom po něm alespoň toužili. Nejenom na setkání v Kolíně, ale každým dnem a celým svým životem.

Bibelmassage. Úžasným zážitkem pro mne také byla hodina biblické masáže. Nejdřív jsem se asi stejně jako vy ptala ? co to jen může být? Že by každý z nás vyfasoval velké vydání Bible a tím tloukl své spolubratry a spolusestry, až bychom se takto navzájem ?zmasírovali???? Můžu všechny uklidnit ? jedná se o čtení a rozjímání nad texty Písma spojené s masáží zad. Pohyby masáže přitom odpovídají obsahu nebo dějové stránce textu. Už jste na svých zádech někdy zažili stvoření světa, stavbu Noeho archy nebo spor mezi Kainem a Ábelem? Vřele doporučuju!!! Navíc už nikdy nepopletete, jak to vlastně s tím stvořením bylo, která zvířátka Noe na své arše měl a který z těch dvou byl bratrovrah. A člověk vůbec nemusí být profesionální masér!

Nový lepší svět. SDM byly spojeny s akcí Building one world ? hudebním festivalem na podporu nového lepšího světa bez válek, který probíhal po skončení nedělní bohoslužby s papežem na Marienfeldu (pláň u Kolína, kde se konalo závěrečné setkání se svatým otcem a vyvrcholení SDM). Zpěváci, skupiny a hudební tělesa z celého světa přijeli zahrát a zazpívat, aby podpořili myšlenku jednotného světa míru a pokoje, jehož vytvoření je především v rukou mladých věřících lidí. Právě mladí věřící by se měli aktivně podílet na budování lepšího spravedlivějšího a láskyplnějšího světa a jsou zárukou pro lepší budoucnost ? ozývalo se z amplionů a mladí věřící tomu nadšeně tleskali. Mladí věřící spěchali po setkání v neděli odpoledne domů, aby s sebou do svých domovů přinesli nadšení, radost, pokoj a všechno, co v posledních dnech načerpali, aby začali budovat nový lepší svět. Nějak si přitom nevšimli, že po sobě zanechali rozházené odpadky a nepotřebné věci, vyhozené netknuté jídlo a velký smutek v očích těch z nás, kteří jsme to viděli. Docela jsem se za mladé věřící styděla.

Velbloudi. Mě osobně velmi oslovila tato věta z evangelia, která na setkání také mnohokrát zazněla: vrátili se jinou cestou. Tři králové byli setkáním s Ježíšem natolik ovlivněni, že už se do svých domovů nevraceli jako dřív, ale přinášeli s sebou radostnou zvěst, poselství naděje a lásky. I my máme být po každém setkání s Ježíšem jeho apoštoly, kteří šíří Boží učení lásky? Nemůžu posoudit, jestli jsme se vrátili domů jiní a jestli to setkání na nás někdo poznal. Jestli jsme se vůbec s Ježíšem setkali? Přijeli jsme nadšení i vyčerpaní, se spoustou zážitků, podnětů pro naši víru a nových zkušeností, také přátel. Přijeli jsme jako oni velbloudi, se kterými tři králové za Ježíšem cestovali: znavení cestou a námahou všech dní, ale načerpali jsme u studny vody živé zásobu do našich hrbů a ta nám, dá-li Pán, teď postupně vydrží jako zdroj a pramen duchovního života na dlouhou dobu..

Díky. Poděkování jistě patří všem kněžím, kteří neúnavně udělovali svátosti, připravovali duchovní program a katecheze, odpovídali na naše dotazy. Taky všem, kteří byli ochotni vyjít ze svých domovů, ze svého zaběhnutého života a nést nepohodlí a změny, které jsou vždy s poutí a hledáním spojeny.

Závěrem. Mám-li subjektivně hodnotit, jaké celosvětové setkání mládeže bylo a co mi přineslo, případně srovnat s jinými akcemi pro mládež, tak tedy: Chcete-li se duchovně občerstvit, načerpat síly a milosti, rozjímat a zamýšlet se nad svým životem a vírou, pak buď vezměte dobrou obuv a vyrazte na pěší pouť nebo se uchylte na duchovní cvičení do ticha kláštera či fary. Chcete-li si ujasnit některé otázky víry, vzdělávat se a diskutovat s ostatními, pak hledejte v programu DCM a u schopných kněží a určitě naleznete. Chcete-li vidět papeže, zapněte televizi nebo jeďte do Říma. No a pokud chcete poznat, jak to chodí v církvi za hranicemi vaší farnosti a diecéze, vidět kousek světa, setkat se se spoustou mladých nadšených věřících a vidět, že nejste ve víře sami, zpívat s ostatními k Boží chvále písně, promrskat cizí jazyky a jste případně ochotní přidat k tomu všemu ochotu pracovat pro ostatní, pak vzhůru na setkání do Sydney roku 2008 ? třeba jako dobrovolník!

J

VěrkaSouvisející články:
Kolín nad Rýnem - foto (01.09.2005)
Setkání v Kolíně - naši účastníci (31.08.2005)

( Celá informace | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS systému. Created by Petroff © 2005.