Dnešní datum: 21. 07. 2019
RohNaše hory


RohHlavní menu


RohNoc kostelů


RohVyhledávání


RohKalendář


RohInformace


RohRozšířené vyhledávání

Počet zobrazených článků: 50 (z celkem 135 nalezených)

|0-50|50-100|100-135|

Pouť v Konicích - 28.7.2019
(administrator, Občasník, 13.07.2019)
Všechny moc zveme na naši tradiční pouť ke sv. Jakubovi v Konicích. Letos v neděli 28.7.2019.

Aktuální pořad bohoslužeb a dění u nás
(administrator, Občasník, 13.07.2019)
Seznamte se s nejnovějšími informacemi o našich bohoslužbách a všem ostatním, co se u nás děje.

Dětský den - 2. června 2019
(administrator, Občasník, 20.05.2019)
Ještě je školní rok, ale už se pomaličku chýlí ke konci. Děti se těší na prázdniny a my s nimi. Předtím ale se ještě můžeme těšit na dětský den u nás na faře. Jak bude pěkný, záleží na nás všech.

Velikonoce 2019 - přání
(administrator, Občasník, 10.04.2019)

Velikonoce 2019

KRISTUS

vítěz nad hříchem a smrtí

ať je naší nadějí a radostí!

Požehnané velikonoční svátky a stálou vytrvalost v dobrém

přeje všem

premonstrát z Louky

P. Marian


Postní pěší pouť (22. Železný poutník) - 5. dubna 2019
(administrator, Občasník, 04.03.2019)
Tak tu už máme postní dobu. K tomu patří také postní pouť. Zveme na tradiční již dvacáté druhé postní putování - 50 km a 2 poutní místa během jedné noci z pátka na sobotu týden před Květnou nedělí.

4. adventní koncert - 22.12.2018
(administrator, Občasník, 21.12.2018)
Adventní čas vrcholí, stejně tak i naše adventní koncerty. Přijďte se zaposlouchat a vnímejme Boží blízkost i skrze hudbu.

3. adventní koncert - 15.12.2018 v 17 h
(administrator, Občasník, 12.12.2018)
Přijměte pozvání na náš letošní již třetí adventní koncert: zpěv a nástroje - stará hudba.

2. adventní koncert - 8.12.2018
(administrator, Občasník, 06.12.2018)
Přijměte pozvání na náš letošní druhý adventní koncert - budete moci opět poznat krásu našich varhan.

Adventní koncerty 2018
(administrator, Občasník, 24.11.2018)
Pomalu se opět blíží Advent. Těšíme se také na naše společná setkání a ztišení se při našich adventních koncertech.

Farní pouť k bl. Jakubu Kernovi - 23.6.2018
(administrator, Občasník, 17.05.2018)
Zveme opět na naši červnovou farní pouť. V sobotu 23. června 2018 navštívíme premonstrátský klášter v Gerasu, kde uctíme bl. Jakuba Kerna a připomeneme si 20. výročí jeho blahořečení. Budeme si moci prohlédnout živý fungující klášter, navštívit klášterní prodejnu a podívat se na obdivuhodnou bylinnou zahradu. Poté si podle počasí budeme moci oddechnout v krásné přírodě Přírodního parkuve správě kláštera, kde bude také možnost si zakoupit něco k jídlu. Potom ještě popojedeme k blízkému bývalému klášteru sester premonstrátek v Perneggu. Jsou to všechno nejen významné církevní památky, ale především živá místa duchovního života, modlitby a hlásání evangelia.

2. adventní koncert - 9.12.2017
(administrator, Občasník, 05.12.2017)
Přijměte pozvání na náš letošní druhý adventní koncert - budete moci opět poznat krásu našich varhan.

1. adventní koncert - 2.12.2017
(administrator, Občasník, 01.12.2017)
Přijměte pozvání na první letošní adventní koncert. Zahajujeme dobu vnitřní přípravy na vánoce a k našemu vnitřnímu ztišení může koncert jistě napomoci.

Adventní koncerty 2017
(administrator, Občasník, 18.11.2017)
Pomalu se opět blíží Advent. Těšíme se také na naše společná setkání a ztišení se při našich adventních koncertech.

Výstava betlémů 2017
(administrator, Občasník, 17.11.2017)
Opět zde bude naše tradiční výstava betlémů a vánočních pohlednic.

17. listopad - setkání politických vězňů
(administrator, Občasník, 31.10.2017)
Přijměte pozvání na tradiční setkání politických vězňů, společnou modlitbu a mši svatou v úterý 17. listopadu.

Rokštejn 8. září 2017 - mše sv. za otce Jeronýma a na začátek školního roku
(administrator, Občasník, 01.09.2017)
Už je to 5 let. Přijměte pozvání ke společné vzpomínce a modlitbě při mši svaté.

Doba postní - doba proměny
(administrator, Občasník, 01.03.2017)
Vítejte do doby postní a kéž ji společně co nejlépe prožijeme. Je to velký Boží dar, čas milosti.

4. adventní koncert - 17.12.2016
(administrator, Občasník, 15.12.2016)
Adventní čas vrcholí, stejně tak i naše adventní koncerty. Přijďte se zaposlouchat a vnímejme Boží blízkost i skrze hudbu.

2. adventní koncert - 3.12.2016
(administrator, Občasník, 29.11.2016)
Přijměte pozvání na náš letošní druhý adventní koncert - budete moci opět poznat krásu našich varhan.

1. adventní koncert - 26.11.2016
(administrator, Občasník, 22.11.2016)
Přijměte pozvání na první letošní adventní koncert. Zahajujeme dobu vnitřní přípravy na vánoce a k našemu vnitřnímu ztišení může koncert jistě napomoci.

Adventní koncerty 2016
(administrator, Občasník, 12.11.2016)
Pomalu se opět blíží Advent. Těšíme se také na naše společná setkání a ztišení se při našich adventních koncertech.

Farní pouť klášterní - 25.6.2016
(administrator, Občasník, 04.06.2016)
Zveme opět na naši červnovou farní pouť. V sobotu 25. června 2016 navštívíme premonstrátský klášter v Nové Říši a karmelitánský klášter v Kostelním Vydří. Jsou to nejen významné církevní památky, ale především živá místa duchovního života, modlitby a hlásání evangelia.

Kdo chce druhé zapalovat ...
(administrator, Občasník, 23.04.2016)
Nikde nemají tak zapáleného kněze, jako v Louce! :) Jak je to možné?

Padesátiny - pozvánka
(administrator, Občasník, 24.01.2016)
Přijměte pozvání na setkání při příležitosti poděkování za 50 let života otce Mariana.

Požehnané Vánoce
(administrator, Občasník, 22.12.2015)

                                                                    

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Přejeme krásné a požehnané vánoční svátky
všem lidem dobré vůle.

A všechno dobré, klid a pokoj v srdci
i porozumění pro ostatní
ať máme nejen o vánočních svátcích.

Bůh Vám žehnej.

Všem přeje

P. Marian + P. Quirín
premonstráti z Louky


4. adventní koncert - 19.12.2015 - 17 h
(administrator, Občasník, 17.12.2015)
Adventní čas vrcholí, stejně tak i naše adventní koncerty. Přijďte se zaposlouchat a porozumějme si skrze hudbu i s našimi přáteli z Rakouska.

3. adventní koncert - 12.12.2015 v 17 h
(administrator, Občasník, 10.12.2015)
Přijměte pozvání na náš letošní již třetí adventní koncert: varhany, zpěv, klarinety.

2. adventní koncert - 5.12.5015 v 17 h
(administrator, Občasník, 04.12.2015)
Přijměte pozvání na náš letošní druhý adventní koncert - budete moci opět poznat krásu našich varhan.

1. adventní koncert - 28.11.2015
(administrator, Občasník, 25.11.2015)
Přijměte pozvání na první letošní adventní koncert. Zahajujeme dobu vnitřní přípravy na vánoce a k našemu vnitřnímu ztišení může koncert jistě napomoci.

Adventní koncerty 2015
(administrator, Občasník, 24.11.2015)
Pomalu se opět blíží Advent. Těšíme se také na naše společná setkání a ztišení se při našich adventních koncertech.

Odpustky pro duše v očistci
(administrator, Občasník, 27.10.2015)
Nezapomeňme na službu lásky k našim zemřelým - modlit se za ně, obětovat mši sv., získávat odpustky.

Bachův varhanní podzim - 27.10. - 19.30 h
(administrator, Občasník, 20.10.2015)
V úterý 27.11. bude v našem louckém kostele sv. Václava v 19.30 h koncert varhanní hudby. V rámce Bachova varhanního podzimu na zdejší vzácné historické varhany zahraje Pavel Černý. Přijměte pozvání.

Zemřela maminka otce Quirina
(administrator, Občasník, 04.08.2015)
Pamatujte prosím v modlitbě na zemřelou maminku našeho otce Quirina.

Výstava jiřin - 15.-16.8.2015
(administrator, Občasník, 02.08.2015)
Vždy v týdnu při Nanebevzetí Panny Marie u nás pořádáme výstavu jiřin a mečíků - krásných a rozmanitých květin. Přijměte opět naše pozvání.

Farní pouť na Vysočinu - 13.6.2015
(administrator, Občasník, 23.05.2015)
Zveme na naši červnovou farní pouť. V sobotu 13. června 2015 navštívíme Čihošť, Žďár nad Sázavou, Zelenou Horu a Slavkovice a budeme se společně modlit k Božímu milosrdenství, kterého je tak moc potřeba.

Velikonoční koncert - 11.4.2015
(administrator, Občasník, 05.04.2015)
Na závěr velikonočního oktávu zveme na koncert, který nám jistě může pomoci dát těmto dnům další impuls k jejich duchovnímu prožívání.

Bohumil Holčapek - rozloučení 21.2.2015
(administrator, Občasník, 20.02.2015)
Na věčnost nás předešel náš věrný farník pan Bohumil Holčapek. Rozloučíme se s ním v našem kostele v sobotu 21.2.2015 v 10 h.

Dětský karneval vodní - 15.2.2015
(administrator, Občasník, 01.02.2015)
Tak se nám opět blíží postní době. Než začne, tak se ještě společně rádi sejdeme na naší loucké faře při karnevalu, tentokrát ve stylu vodním.

4. adventní koncert - 20.12.2014
(administrator, Občasník, 19.12.2014)
Adventní čas vrcholí, stejně tak i naše adventní koncerty. Přijďte se zaposlouchat a nechte se inspirovat tím, co všechno umí také naši místní mladí umělci.

3. adventní koncert - 13.12.2014
(administrator, Občasník, 13.12.2014)
Přijměte pozvání na náš letošní třetí adventní koncert - varhany a zpěv.

Křesťanství a ochrana přírody (Marek Orko Vácha) - 21.12.2014
(administrator, Občasník, 06.12.2014)
Na závěr adventní doby zveme na přednášku P. Marka Orko Váchy na téma "Křesťanství a ochrana přírody". Srdečně všechny zveme na louckou faru na 4. adventní neděli odpoledne od 16 h.

2. adventní koncert - 6.12.2014
(administrator, Občasník, 29.11.2014)
Prožíváme adventní období a pokračují naše adventní koncerty. Přijměte pozvání na náš druhý letošní adventní koncert. Jistě bude přitažlivý zvláště pro příznivce chorálu, který je autentickou duchovní hudbou, doslova modlitbou, pocházející z kostelů a klášterů a patřící do nich..

1. adventní koncert - 29.11.2014
(administrator, Občasník, 27.11.2014)
Přijměte pozvání na první letošní adventní koncert. Zahajujeme dobu vnitřní přípravy na vánoce a k našemu vnitřnímu ztišení může koncert jistě napomoci.

Adventní koncerty 2014
(administrator, Občasník, 20.11.2014)
Pomalu se opět blíží Advent. Těšíme se také na naše společná setkání a ztišení se při našich adventních koncertech.

Výstava betlémů 2014
(administrator, Občasník, 20.11.2014)
Opět zde bude naše tradiční výstava domácích betlémů a vánočních pohlednic.

4. adventní koncert - 21.12.2013
(administrator, Občasník, 19.12.2013)
Adventní čas vrcholí, stejně tak i naše adventní koncerty. Přijďte se zaposlouchat a nechte se inspirovat tím, co všechno umí naši místní mladí umělci.

2. adventní koncert - 7.12.2013
(administrator, Občasník, 05.12.2013)
Prožíváme adventní období a pokračují naše adventní koncerty. Přijměte pozvání na náš druhý letošní adventní koncert. Jistě bude přitažlivý zvláště pro příznivce varhanní hudby.

1. adventní koncert - 30.11.2013
(administrator, Občasník, 28.11.2013)
Přijměte pozvání na první letošní adventní koncert. Zahajujeme dobu vnitřní přípravy na vánoce a k našemu vnitřnímu ztišení může koncert jistě napomoci. Pro nemoc účastníků jsme museli částečně změnit program, věříme, že bude ale přesto velmi kvalitní.

Gracián Tejral - pohřeb 16.10.2013
(administrator, Občasník, 13.10.2013)
Zemřel náš farník RNDr. Gracián Tejral, kterého jsme znali od nás z kostela a také z organizace tradiční vzpomínky na politické vězně, která se u nás konala vždy 17. listopadu. Pan Tejral si za života hodně vytrpěl, přejeme mu věčnou odměnu u našeho Pána v nebesích. Vzpomeňte v modlitbě, prosím.

Farní pouť do jižních Čech
(administrator, Občasník, 19.05.2013)
Kdo jste s námi byli na pouti, můžete si ji připomenout, kdo jste nebyli, můžete se podívat, jak to vypadalo.

|0-50|50-100|100-135|

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS systému. Created by Petroff © 2005.