Adventní koncerty 2018

Autor: administrator <info(at)farnostlouka.cz>, Téma: Občasník, Vydáno dne: 24. 11. 2018

Pomalu se opět blíží Advent. Těšíme se také na naše společná setkání a ztišení se při našich adventních koncertech.

Farnost Znojmo-Louka
Vás zve na

Adventní koncerty 2018
pořádané v chrámu Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava v Louce


Sobota 1.12.2018 v 17.00 h
SOUBOR MUSICA ANTIQUA
PŘI HŠ YAMAHA ZNOJMO

(bližší program bude upřesněn)
při příležitosti zahájení výstavy domácích betlémů a vánočních pohlednic

Sobota 8.12.2018 v 17.00 h
VARHANNÍ KONCERT
PETRA RAJNOHY
(bližší program zde)

Sobota 15.12.2018 v 17.00 h
MUSICORUM AURUM
ANSÁMBL STARÉ HUDBY
(bližší program bude zde)

Sobota 22.12.2018 v 17.00 h
ZNOJEMSKÉ ŽESTĚ
LUCIE HAGENHOFEROVÁ - příčná flétna
SOŇA KRUŽÍKOVÁ - varhany
(bližší program zde )

Vstupné dobrovolné na opravy kostela