Adventní koncerty 2017

Autor: administrator <info(at)farnostlouka.cz>, Téma: Občasník, Vydáno dne: 18. 11. 2017

Pomalu se opět blíží Advent. Těšíme se také na naše společná setkání a ztišení se při našich adventních koncertech.

Farnost Znojmo-Louka
Vás zve na

Adventní koncerty 2017
pořádané v chrámu Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava v Louce


Sobota 2.12.2017 v 17.00 h
ADVENTUS DOMINI
PĚVECKÝ SBOR SANTINI Z TELČE

(bližší program zde)
při příležitosti zahájení výstavy domácích betlémů a vánočních pohlednic

Sobota 9.12.2017 v 17.00 h
VARHANNÍ KONCERT
PROF. JANA HORY
(bližší program zde)

Sobota 16.12.2017 v 17.00 h
RODINNÉ FOLKOVÉ TRIO
MARIÁN A ÚLETY
(bližší program bude upřesněn)

Sobota 23.12.2017 v 17.00 h
ZNOJEMSKÉ ŽESTĚ
A HOSTÉ
(bližší program zde )

Vstupné dobrovolné na opravy kostela