Rokštejn 8. září 2017 - mše sv. za otce Jeronýma a na začátek školního roku

Autor: administrator <info(at)farnostlouka.cz>, Téma: Občasník, Vydáno dne: 01. 09. 2017

Už je to 5 let. Přijměte pozvání ke společné vzpomínce a modlitbě při mši svaté.