Adventní koncerty 2016

Autor: administrator <info(at)farnostlouka.cz>, Téma: Občasník, Vydáno dne: 12. 11. 2016

Pomalu se opět blíží Advent. Těšíme se také na naše společná setkání a ztišení se při našich adventních koncertech.

Farnost Znojmo-Louka
Vás zve na

Adventní koncerty 2016
pořádané v chrámu Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava v Louce
(také za podpory města Znojma)

Sobota 26.11.2016 v 17.00 h
CHRÁMOVÝ SBOR SV. KŘÍŽE
PĚVECKÝ SBOR GYMNÁZIA DRKRPOL
ORCHESTR ZNOJEMŠTÍ HUDEBNÍCI

(bližší program zde)
při příležitosti zahájení výstavy domácích betlémů a vánočních pohlednic

Sobota 3.12.2016 v 17.00 h
VARHANNÍ KONCERT
ONDŘEJE VALENTY
(bližší program zde)

Sobota 10.12.2016 v 17.00 h
GOSPELOVÝ SBOR
SKYEY GOSPEL
(bližší program na koncertě)

Sobota 17.12.2016 v 17.00 h
ZNOJEMSKÉ ŽESTĚ
V. PACÍKOVÁ, S. KRUŽÍKOVÁ, L. HAGENHOFEROVÁ
(bližší program zde )

Vstupné dobrovolné na opravy kostela