Farní pouť klášterní - 25.6.2016

Autor: administrator <info(at)farnostlouka.cz>, Téma: Občasník, Vydáno dne: 04. 06. 2016

Zveme opět na naši červnovou farní pouť. V sobotu 25. června 2016 navštívíme premonstrátský klášter v Nové Říši a karmelitánský klášter v Kostelním Vydří. Jsou to nejen významné církevní památky, ale především živá místa duchovního života, modlitby a hlásání evangelia.