Adventní koncerty 2015

Autor: administrator <info(at)farnostlouka.cz>, Téma: Občasník, Vydáno dne: 24. 11. 2015

Pomalu se opět blíží Advent. Těšíme se také na naše společná setkání a ztišení se při našich adventních koncertech.

Farnost Znojmo-Louka
Vás zve na

Adventní koncerty 2015
pořádané v chrámu Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava v Louce
(také za podpory města Znojma)

Sobota 28.11.2015 v 17.00 h
ZNOJEMSKÉ ŽESTĚ
A HUDEBNÍCI ZNOJEMSKA
(bližší program zde)
při příležitosti zahájení výstavy domácích betlémů a vánočních pohlednic

Sobota 5.12.2015 v 17.00 h
VARHANNÍ KONCERT
VÍTA ASCHENBRENNERA
(bližší program zde )

Sobota 12.12.2015 v 17.00 h
KLARINETOVÝ SOUBOR
VERONIKA PACÍKOVÁ - soprán
SOŇA KRUŽÍKOVÁ - varhany
(bližší program zde)

Sobota 19.12.2015 v 17.00 h
SMÍŠENÝ SBOR Z RETZU
RETZER GESANGVEREIN
(bližší program zde )

Vstupné dobrovolné na opravy a topení do kostela