Adventní koncerty 2014

Autor: administrator <info(at)farnostlouka.cz>, Téma: Občasník, Vydáno dne: 20. 11. 2014

Pomalu se opět blíží Advent. Těšíme se také na naše společná setkání a ztišení se při našich adventních koncertech.

Farnost Znojmo-Louka
Vás zve na

Adventní koncerty 2014
pořádané v chrámu Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava v Louce
(také za podpory města Znojma)

Sobota 29.11.2014 v 17.00 h
MINIMA A MOSTY
znojemské vokální skupiny
(bližší program zde)
při příležitosti zahájení výstavy domácích betlémů a vánočních pohlednic

Sobota 6.12.2014 v 17.00 h
SCHOLA GREGORIANA PREAGENSIS
umělecký vedoucí David Eben
(bližší program zde )

Sobota 13.12.2014 v 17.00 h
VARHANNÍ KONCERT ADAMA VIKTORY
v rámci Českého varhanního festivalu
pořádá Znojemská Beseda
(bližší program zde)

Sobota 20.12.2014 v 17.00 h
ZNOJEMSKÉ ŽESTĚ
A HUDEBNÍCI ZNOJEMSKA
(bližší program zde )

Vstupné dobrovolné na opravy a topení do kostela