Svatováclavská pouť v Louce - čtvrtek 28.9.2017

Autor: administrator <info(at)farnostlouka.cz>, Téma: Pořad bohoslužeb, Vydáno dne: 13. 09. 2017

Zveme do Louky na naši svatováclavskou pouť - přijďte a prožijme slavnost spolu.

Svatováclavská pouť

v Louce u Znojma
28. září 2017

Mši sv. bude celebrovat

P. Jiří Veselý SDB,
kněz ze Společnosti Dona Bosca - salesiánů z komunity v Ostravě.

Po mši svaté bude možnost
malého občerstvení,
prohlídka kostela
a románské krypty.

Odpoledne od 15 h pak setkání farníků a přátel na loucké faře.

 

Srdečně zvou premonstráti z Louky.

 

Slavná mše sv. v 10.00 h