2. adventní koncert - 7.12.2013

Autor: administrator <info(at)farnostlouka.cz>, Téma: Občasník, Vydáno dne: 05. 12. 2013

Prožíváme adventní období a pokračují naše adventní koncerty. Přijměte pozvání na náš druhý letošní adventní koncert. Jistě bude přitažlivý zvláště pro příznivce varhanní hudby.

ADVENTNÍ HUDBA V KOSTELE

2. adventní koncert
kostel sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie
Znojmo-Louka

Sobota 7. prosince 2013 -17.00 h

Varhanní koncert
Michala Novenka

Program:

Johann Kaspar Ferd. Fischer (1656-1746)

Preludium a fuga C dur
Ricercare pro tempore Adventu

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Malé preludium a fuga a moll
Fuga sopra il Magnificat
Jan Zach (1713-1773) Preludium a fuga c moll

Jan Křtitel Vaňhal (1739-1813)

2 fugy

Carolus Luython (ca. 1556-1620)

Fuga suavissima

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Messa della Madonna
Toccata
Kyrie-Christe-Kyrie
Canzona dopo l´epistola
Ricercare dopo il Credo
Toccata per l´elevazione

Michal Novenko

Improvisace

Michal Novenko (* 1962)
vystudoval na Pražské konservatoři a AMU skladbu, dirigování, varhany a hudební teorii. Varhany a improvisaci studoval u prof. Jaroslava Vodrážky a posléze u prof. Jeana Guillou v Paříži.
Nyní sám vyučuje na Pražské konservatoři a kromě toho vyučuje na universitách a na mistrovských kursech v Anglii, Francii, USA, Mexiku a JAR. Koncertuje po celé Evropě i v zámoří (např. na festivalech v Římě, Drážďanech, Hamburku, Wroclawi, Toruni, Sionu, Bourges, Warwicku, Philadelphii, Jeruzalémě a Mexico City).
Novenkovo varhanní umění je zachyceno na nahrávkách pro domácí i zahraniční rozhlas, televizi a na řadě CD. Nahrává pro prestižní britskou firmu Priory Records.

http:/www.novenko.iol.cz

Před koncertem i po něm je možno navštívit výstavu betlémů,
prohlédnout kostel i kryptu.
Přijměte pozvání.