Adventní koncerty 2013

Autor: administrator <info(at)farnostlouka.cz>, Téma: Ain Karim, Vydáno dne: 12. 11. 2013

Pomalu se opět blíží Advent. Těšíme se také na naše společná setkání a ztišení se při našich adventních koncertech.

Farnost Znojmo-Louka
Vás zve na

Adventní koncerty 2013
pořádané v chrámu Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava v Louce
(také za podpory města Znojma)

Sobota 30.11.2013 v 17.00 h
IRENA TROUPOVÁ A LUKÁŠ VENDL
zpěv a varhany
(bližší program zde)
při příležitosti zahájení výstavy domácích betlémů a vánočních pohlednic

Sobota 7.12.2013 v 17.00 h
VARHANNÍ KONCERT MICHALA NOVENKA
Varhaník a pedagog Pražské konzervatoře
(bližší program zde)

Sobota 14.12.2013 v 17.00 h
KONCERT ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ ZUŠ ZNOJMO
(bližší program bude upřesněn)

Sobota 21.12.2013 v 17.00 h
ANGLICKÁ CHRÁMOVÁ HUDBA
v podání louckých hudebníků, sboru a Znojemských Žesťů
(bližší program zde)

Vstupné dobrovolné na opravy a topení do kostela