Dětský karneval řemesel - 10.2.2013

Autor: administrator <info(at)farnostlouka.cz>, Téma: Mládež, Vydáno dne: 30. 01. 2013

Tak se nám opět blíží postní době. Než začne, tak se ještě společně rádi sejdeme na naší loucké faře při karnevalu, tentokrát v duchu řemesel a jim přináležejícím patronům.

Na faře ve Znojmě-Louce
se koná 10. února 2013 v 15.00 h

Karneval
řemesel

 

pro všechny děti i mládež, jejich rodiče i prarodiče ...

Na děti se těší patroni různých řemesel a povolání se svými zábavnými úkoly,
čekají je zajímavé odměny, velké křepčení při písničkách
i malé občerstvení, na které můžete přispět i svými dobrůtkami
.

Všechny masky jsou srdečně vítány.
V maskách nemusí přijít jen děti.
(Pokud můžete, vezměte si s sebou přezůvky.)

Srdečně zve místní OREL a loučtí farníci.