Požehnané Vánoce

Autor: administrator <info(at)farnostlouka.cz>, Téma: Občasník, Vydáno dne: 22. 12. 2015

                                                                    

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Přejeme krásné a požehnané vánoční svátky
všem lidem dobré vůle.

A všechno dobré, klid a pokoj v srdci
i porozumění pro ostatní
ať máme nejen o vánočních svátcích.

Bůh Vám žehnej.

Všem přeje

P. Marian + P. Quirín
premonstráti z LoukySem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!