Biblický dětský karneval - 19.2.2012

Autor: administrator <info(at)farnostlouka.cz>, Téma: Mládež, Vydáno dne: 20. 01. 2012

Tak se nám opět blíží postní době. Než začne, tak se ještě společně rádi sejdeme na naší loucké faře při karnevalu, tentokrát v biblickém duchu.

Na faře ve Znojmě-Louce
se koná 19. února 2012 v 15.00 h

 

 

 

Biblický
karneval

 

pro všechny děti i mládež,
jejich rodiče i prarodiče ...Na děti se těší celé Nebe i Země se svými zábavnými úkoly,
čekají je zajímavé odměny, velké křepčení při písničkách i malé občerstvení, na které můžete přispět i svými dobrůtkami
.

Všechny masky jsou srdečně vítány.
V maskách nemusí přijít jen děti.
(Pokud můžete, vezměte si s sebou přezůvky.)

Srdečně zve místní OREL a loučtí farníci.