Lesní karneval - 14. února 2010

Autor: administrator <info(at)farnostlouka.cz>, Téma: Mládež, Vydáno dne: 31. 01. 2010

Tak se nám opět blíží postní doba. Před tím ještě zveme na náš tradiční karneval pro děti, tentokrát ve stylu lesa a všeho, co s lesem souvisí. Přijďte a radujte se s námi.

Na faře ve Znojmě-Louce
se koná 14. února 2010 v 15.00 h

 

Lesní
karneval

 

 

 

pro všechny děti i mládež,
jejich rodiče i prarodiče ...

 


 


Na děti se těší všichni obyvatelé lesa se svými zábavnými úkoly,
čekají je zajímavé odměny, velké křepčení při písničkách i malé občerstvení, na které můžete přispět i svými dobrůtkami

Všechny masky jsou srdečně vítány.
V maskách nemusí přijít jen děti.
(Pokud můžete, vezměte si s sebou přezůvky.)

Srdečně zve místní OREL a loučtí farníci.