17. listopad - setkání politických vězňů

Autor: administrator <info(at)farnostlouka.cz>, Téma: Občasník, Vydáno dne: 31. 10. 2017

Přijměte pozvání na tradiční setkání politických vězňů, společnou modlitbu a mši svatou v úterý 17. listopadu.

17. listopad
den boje za svobodu a demokracii

Farnost Znojmo-Louka spolu se
Sdružením bývalých politických vězňů ČR
uskuteční

v pátek
17. listopadu

pietní vzpomínku
na oběti komunistického režimu.

Pietní akt bude zároveň setkáním
politických vězňů komunistického režimu,
které se ve Znojmě koná tradičně již přes 20 let.

Pietní vzpomínka bude zahájena mší svatou
slouženou opatem premonstrátského kláštera v Nové Říši
J.M. Marianem R. Kosíkem OPraem.
v premonstrátském kostele
sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie

ve Znojmě-Louce v 10.00 h.

Přijďte všichni, kteří jste připraveni ukázat,
že odkaz 17. listopadu není mrtvý ani zapomenutý.