Veselý karneval 2008

Autor: administrator <info(at)farnostlouka.cz>, Téma: Mládež, Vydáno dne: 15. 01. 2008

Přijměte opět pozvání na náš tradiční tentokrát Veselý karneval pro děti - v neděli před Popeleční středou 3. února v 15.00 h.

Na faře ve Znojmě-Louce
se koná 3. února 2008 v 15.00 h

 

Veselý
karneval

 

 

 

pro všechny děti i mládež,
jejich rodiče i prarodiče ...

 


Na děti se těší veselé postavy se svými zábavnými úkoly,
čekají je zajímavé odměny, velké křepčení při písničkách
i malé občerstvení, na které můžete přispět i svými dobrůtkami

Všechny masky jsou srdečně vítány.
V maskách nemusí přijít jen děti.
(Pokud můžete, vezměte si s sebou přezůvky.)

Srdečně zve místní OREL a loučtí farníci.