Sbírka Svatopetrský haléř 2006

Autor: administrator <info(at)farnostlouka.cz>, Téma: Občasník, Vydáno dne: 18. 02. 2006

V neděli 26. února 2006 se v našich kostelích opět uskuteční sbírka "Svatopetrský haléř".

DOPIS
ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ
KE SBÍRCE
?SVATOPETRSKÝ HALÉŘ?

Drazí bratři a sestry,

příští týden, v neděli 26. února, se uskuteční každoroční sbírka nazvaná ?Svatopetrský haléř?. V roce 2005 se při ní v České republice vybralo více než 10 milionů korun. Za tuto štědrost vám patří dík nejen od Svatého otce, ale i od nás, biskupů.

Prostředky získané v rámci sbírky ?Svatopetrský haléř? jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Takové gesto hluboké solidarity církve a zároveň účinné pomoci rychlého finančního daru, jsme mohli sami zažít při ničivých povodních v naší zemi v minulých letech.

Svatý otec si vaší pomoci velmi váží. Považuje ji za účast na jeho apoštolské práci a současně ve vašem daru vidí konkrétní projev odpovědnosti za potřeby univerzální církve.

Vybrané prostředky proto opět poskytneme do zodpovědných a milosrdných rukou papeže. Svůj dar věnujeme s vědomím křehkosti naší vlastní existence a s přáním preventivně poskytnout pomoc těm, kteří ji budou akutně potřebovat ? neboť stále platí: ?Kdo rychle dává, dvakrát dává!?

Dovolte nám vyjádřit také naší upřímnou vděčnost za veškeré příspěvky během celého roku!

Pán Bůh vám zaplať!

Vaši čeští a moravští biskupové