Dětský karneval

Autor: administrator <info(at)farnostlouka.cz>, Téma: Občasník, Vydáno dne: 20. 01. 2006

Opět zveme na naši faru na tradiční dětský karneval
v neděli 26. února v 15.00 h.


Na faře ve Znojmě-Louce
se koná 26. února 2006 v 15.00 h

 

Královský
karneval

 

pro všechny děti i mládež,
jejich rodiče i prarodiče ...

Na děti se těší pohádkové postavy se svými zábavnými úkoly,
čekají je zajímavé odměny, velké křepčení při písničkách
i malé občerstvení.

Všechny masky, zvláště postavy z pohádek,
jsou srdečně vítány.
V maskách nemusí přijít jen děti.
(Pokud můžete, vezměte si s sebou přezůvky.)

Srdečně zve místní OREL a loučtí farníci.