Norbert má monstranci

Autor: administrator <info(at)farnostlouka.cz>, Téma: Občasník, Vydáno dne: 06. 11. 2005

V našem kostele se dějí nejen velké restaurátorské opravy, ale i některé drobnosti. Sv. Norbert na oltáři už má opět monstranci.

Náš kostel je premonstrátský kostel - a proto je nejen na hlavním oltáři socha sv. Norberta (zakladatele řádu) a sv. Augustina (tvůrce řehole). Svatého Norberta ovšem dlouhá léta nemusel každý poznat, neboť mu chyběl, neznámo proč, jeho hlavní atribut - monstrance.

Tak jsem se jako premonstrát rozhodl, že mu ji dám. Vyrobit dřevěnou není tak jednoduché. Tak co, však máme i originální. Že je to asi 8 m nad zemí - i to se dá vyřešit.

Jak se vám teď sv. Norbert líbí?