Pamětní kámen Antona Vrbky

Autor: administrator <info(at)farnostlouka.cz>, Téma: Občasník, Vydáno dne: 28. 10. 2005

Máme krásné podzimní dny. Státní svátek jsme mohli prožít na krásné slavnosti na Kraví Hoře u Znojma.

Odhalení a požehnání pamětního kamene Antona Vrbky

Volné dny okolo státního svátku 28. října jistě mnozí využili k výjezdu na různá krásná místa naší vlasti či i do zahraničí. Kdo zůstal doma ve Znojmě, mohl přijmout pozvání na krásnou slavnost na Kraví Hoře.

Zde byl krátce před polednem odhalen pamětní kámen významného místního rodáka Antona Vrbky. Téměř na stejném místě již pamětní kámen kdysi byl. Ten byl ovšem zničen naší armádou za minulého režimu. Dnešní slavnost byla připravena místním Okrašlovacím spolkem ve spolupráci s Národním parkem Podyjí a dalšími organizacemi a jednotlivci.

Po úvodních projevech o významu Antona Vrbky a daného místa a po četbě krásného úryvku z jeho díla byl kámen, stejně jako dříve v historii, požehnán premonstrátským farářem z Louky, do kteréžto farnosti toto místo územně patří.

Velkým kladem této slavnosti bylo krásné počasí (jistě jako dar od Pána Boha) a hojná účast lidí.

Po požehnání kamene mohli ještě na místě všichni přítomní ochutnat dobré víno Müller Thurgau z Vrbovce. Pak se většina přítomných odebrala do Konic k vinnému sklepu jednoho z přítomných, kde byla možnost ochutnat další druhy vín. A potom krásný den vyzval mnohé k procházce národním parkem směrem k Sealsfieldovu kameni.

Díky Pánu Bohu za krásný den!