Byla pouť v Konicích - 24.7.2005

Autor: administrator <info(at)farnostlouka.cz>, Téma: Fotogalerie, Vydáno dne: 13. 08. 2005

Naše farnosti také občas slaví své poutě - dny, kdy se zvláště obracíme k nebeským ochráncům farnosti a hledáme cestu i k sobě navzájem. Nedávno měly svou pouť Konice. Pro připomínku je zde pár fotek.

Pouť v Konicích - sv. Jakub
neděle 24. července 2005


Jste zváni k nám do kostela


Přišli i další kněží a ministranti
z okolí


Bylo postaráno
i o hudební doprovod


Děkan Jindřich, P. Kohoutek
a převor Bohuslav
- vypadají spokojeně


Někomu stačí krajíček chleba


Vína bude dost


Cimbálovka se postará
o dobrou zábavu


Společně u kostela
- plná spokojenost


Pánové si jistě mají co říci


Ke spokojenosti přispěje
i mistr Hudeček


Mnozí pozvání přijali


Vzácný host, který sloužil mši sv.
byl převor strahovského kláštera
- P. Bohuslav


Odcházíme ze mše svaté


A teď - pojďme se družit a veselit


Někdo musí ještě přemýšlet,
co vlastně chce


A všeho je dost pro každého


Převor Bohuslav, otec Jeroným
a jeho otec


Není nám spolu krásně?


Zde se asi probírá
něco důležitého

 

Prostě - měli jsme se krásně,
je to výborné, když se dokáže
farnost se svými přáteli takto sejít. Těšíme se zase příště.