Slavnost sv. Norberta

Autor: administrator <info(at)farnostlouka.cz>, Téma: Občasník, Vydáno dne: 07. 06. 2005

V pondělí 6. června se zvláště ve všech premonstrátských klášteřích prožívala slavnost zakladatele řádu - sv. Norberta. Nezapomněli jsme na něj ani zde.

Louka je bývalý premonstrátský klášter, zrušený Josefem II. již více než před dvěma sty lety. Duchovní historie kláštera se ovšem neztratila a také klášterní kostel, který dnes slouží pro místní farnost, nezapře svou řeholní historii. V minulých letech i v současnosti probíhají rozsáhlé opravy a restaurování vzácných prostor chrámu a objevuje se tak i pozapomenutá zašlá krása. Tak byla nyní provedena rozsáhlá restaurátorská práce v barokní kapli sv. Norberta v levé lodi kostela.

Nyní byla tedy ideální příležitost oslavit den sv. Norberta mší sv. v nově opravené kapli. Lidé tak měli příležitost uvidět krásu kaple, kterou v minulých letech prakticky neznali. Nebylo to ovšem jen obdivování vnější krásy, ale především prožití mše sv. a připomenutí odkazu sv. Norberta, který má stále co říci i v dnešní době. Vždyť premonstrátský řád má stále své nezastupitelné místo v Církvi, v naší zemi je počtem členů druhý nejsilnější a premonstráti působí právě také v loucké farnosti.

Ať svatý Norbert pomůže i nám všem na cestě ke svatosti!