1. svaté přijímání

Autor: administrator <info(at)farnostlouka.cz>, Téma: Občasník, Vydáno dne: 01. 06. 2005

V neděli 29.5., o Slavnosti Těla a Krve Páně, bylo u nás také 1. svaté přijímání.

1. svaté přijímání

V neděli 29.5.2005, kdy jsme v našem kostele prožívali Slavnost Těla a Krve Páně, měli zvláštní slavnost také 4 naši malí farníci a spolu s nimi vlastně celá naše farní rodina. Vojtěch a Sabina z Dobšic a Karel s Janou ze Znojma v tento den při mši svaté poprvé přijali svátostného Spasitele. Na tento okamžik se připravovali v pravidelných hodinách náboženství, kam spolu s několika málo dalšími dětmi chodí. Bezprostřední přípravou pak byla také první svatá zpověď - svátost smíření, kterou přijali v pátek a v sobotu před onou nedělí.

Při slavnosti tyto děti před celým shromážděním vyznaly svou víru a své odhodlání bojovat s hříchem a usilovat o věrný křesťanský život. V tomto úsilí jim bude posilou sám svátostný Spasitel, který se každému z nás nabízí jako chléb živý, pokrm a posila pro duši, lékař, který uzdravuje nemocné.

Ať jsou tyto děti i pro nás příkladem a výzvou k živému vztahu s Ježíšem a k přijímání svátostí.

A modleme se i za tyto děti, aby ve svém odhodlání vydržely, aby jim v tomto byli podporou i rodiče a ono krásné 1. svaté přijímání nebylo jen krásnou slavností, na kterou se vzpomíná a zároveň i přijímáním posledním. Ať je krásným novým začátkem živého vztahu s Ježíšem.