Plynování kostela

Autor: administrator <info(at)farnostlouka.cz>, Téma: Občasník, Vydáno dne: 30. 05. 2005

Tento týden (30.5.-3.6) je náš loucký kostel uzavřen a nepřístupný pro všechny - včetně faráře. Proč?

Plynování kostela

Následující obrázek vypadá možná zvláštně - člověk by nevěděl, kam to zařadit, co se děje.

V našem kostele vypukl boj, věřme, že úspěšný, proti červotočům a jiným škůdcům. Proti hříchům bojujeme ve zpovědnici, modlíme se a nasloucháme Božímu slovu v lavicích, naše modlitby a zpěv jsou doprovázeny hrou na varhany, Boží velikost a svatost nám přibližují naše oltáře a celá výzdoba kostela - a toto všechno je napadeno malými, prakticky neviditelnými, ale přesto velmi škodlivými broučky. Možná jsme si už na ně zvykli a ani je nevnímáme, ale když někdy upadne třeba kus lavice, tak poznáme, jak velkou škodu uvnitř napáchali. Proto byl dnes celý kostel naplněn plynem, který těmto broučkům nedává prostor k životu (asi ale ani nám). Ve středu večer asi začneme větrat, vpouštět čerstvý vzduch a přinejmenším v neděli bude kostel jistě připraven pro přijetí věřících k bohoslužbě.

Doufám, že lidé do kostela přijdou, ale škodliví broučci již ne.