Boží Tělo ve Znojmě

Autor: administrator <info(at)farnostlouka.cz>, Téma: Fotogalerie, Vydáno dne: 29. 05. 2005

Tři dny jsme se připravovali v jednotlivých znojemských kostelích, abychom v sobotu 28.5.2005 mohli společně prožít Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo). Mše sv. byla sloužena na nádvoří znojemského hradu. Celý průvod s Eucharistií pak šel centrem města do kostela sv. Michala, kde byla slavnost zakončena požehnáním. Můžete se podívat.

Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)
Znojmo - 28. května 2005


oltář ke mši svaté byl přichystán na nádvoří znojemského hradu


schola, ministranti a kněží přicházejí ke mši svaté


lidé na historickém nádvoří


dechovka přichystaná do průvodu


některé udolalo horko a únava


družičky jdou za křížem


Eucharistie je nesena pod baldachýnem


závěrečná poklona před Eucharistií
a svátostné požehnání v kostele sv. Michala

 
celé rodiny přicházejí na slavnost


věřící účastníci mše svaté


otec děkan s ostatními kněžími slaví mši svatou


na závěr mše svaté klečíme před Eucharistií


družičky sypou květiny na cestu


průvod vychází z pivovaru


průvod kráčí centrem města

 

Třebaže v horku,
prožili jsme v krásném dni
nádhernou slavnost.