Pouť politických vězňů v Louce

Autor: administrator <info(at)farnostlouka.cz>, Téma: Občasník, Vydáno dne: 09. 05. 2005

V sobotu 14. května ve 14.00 h se v louckém kostele uskutečnila tradiční pouť politických vězňů.Sdružení bývalých politických vězňů ČR 1948 - 1989 Znojmo

ve spolupráci se

Sdružením bývalých politických vězňů ČR 1948 - 1989 Praha

srdečně pozvaly všechny politické vězně a jejich přátele, příbuzné a příznivce do

ZNOJMA - LOUKY

na

MARIÁNSKOU MÁJOVOU POUŤ POLITICKÝCH VĚZŇŮ

Pobožnost se uskutečnila v sobotu 14. května 2005
v chrámu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava
ve Znojmě - Louce ve 14.00 hodin.

Mši svatou za oběti komunismu sloužil dlouholetý politický vězeň papežský prelát

Mons. ThDr. Antonín Huvar OT